این ویدیو واقعا از شبکه استانی یزدپخش شده است

6,500
ویدئو گردی
ویدئو گردی 11.6 هزار دنبال کننده