آموزش تزریق انسولین در شکم

1,915

در این ویدئوی کوتاه، تکنیک صحیح تزریق انسولین در شکم و محل های مناسب برای تزریق در شکم را می آموزیم.