سبک زندگی آزادگان در دوران اسارت

4,279

رژیم بعثی عراق قصد داشت اگر هم ما زمانی آزاد شدیم و برگشتیم، به هیچ دردی نخوریم. راهبرد حاج آقا ابوترابی این بود که جسم ما باید سالم به ایران برسد. اولین برنامه برای این کار ورزش بود و خود آقای ابوترابی جلوتر از همه این کار را می کرد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.6 هزار دنبال کننده