درگیری مردم بحرین با مزدوران عربستانی

41

تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به رژیم آل خلیفه با دخالت نیروهای امنیتی عربستانی به خشونت کشیده شد.