محمدرضا تاجیک - بخش اول

712

جامعه روشنفکری ایران در تعطیلات تاریخی به سر می برد تغییرات در جامعه فقط از راه اصلاحات می گذرد اصلاح طلبان باید با مردم و در مردم نقش تاریخی شان را ایفا کنند حمایت تام و تمام از آقای روحانی اشتباه تاریخی اصلاح طلبان بود اصلاح طلبان باید مشق خود را در دفتر جامعه شان بنویسند نه جای دیگر رادیکالیزم در جامعه ایران جواب نمی دهد