گزارش استقبال متقاضیان از خرید عرصه مسکن مهر 98/04/06

76
76 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

استقبال متقاضیان از خرید عرصه مسکن مهر و تبدیل قراردادهای اجاره‌ای 99 ساله به قرارداد ملکی در واحد عرصه کارگزاری مسکن مهر پردیس