چکیده ای از برنامه های جشنواره بین المللی قصه گویی

629

بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی از ۲۶ تا ۲۹ آذر 1397، در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

filimo
شبی که ماه کامل شد
%94
جلال طی تصادفی باعث مرگ خانواده ای می شود. او پس از گذراندن دوران محکومیتش همسر و فرزندش را ترک می کند. پس از گذشت 2 سال به شهرش برمیگردد زیرا همسرش دچار مرگ مغزی شده ...