حیوانات (گربه ها ) تنهایکبار قلب شمارامیشکنند،آنهم زمانیست که دیگرقلبشان نزند!!

22
helenrose110
helenrose110 323 دنبال‌ کننده

حیوانات (گربه ها ) تنهایکبار قلب شمارامیشکنند،آنهم زمانیست که دیگرقلبشان نزند!!

helenrose110
helenrose110 323 دنبال کننده