معجزه اشکهای این پیرمرد

825
825 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اگر حس میکنید به پایان خط رسیدید . دیدن این فیلم را به شما توصیه می کنم . روایتی باورنکردنی از معجزه ای که به حرمت اشک های این پیرمرد اتفاق افتاد. www.raad-alghadir.org