تکیه بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر

3,046

سیدحمید خویی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام در برنامه «اقیانوس عمود» به ایراد سخن در شرح و اهمیت غدیر می‌پردازد. در این بخش به یکی از محورهای قابل توجه فرمایشات امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه غدیر تکیه بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. تعابیر و تأکیدات قرآن کریم بر وجوب و لزوم این دو فریضه مهم را با هم می‌شنویم.