فول مچ بازی شیلی - پرو؛ کوپا آمریکا 2019 (نیمه دوم)

103

کوپا آمریکا (جام ملت های آمریکا جنوبی) - فول مچ بازی شیلی - پرو - مرحله نیمه نهایی - 4 جولای 2019