ایده پردازان 43 (2) همه چیز جذب سرمایه نیست !!

9,591

در بخش دوم این قسمت از برنامه ایده پردازان بابک مقدم مدیر عامل پلاک از پیشینه کاریش میگوید، از سابقه ای که در خودرو سازی داشته تا گرایش او به سمت کسب و کارهای آنلاین که در نهایت باعث تولد پلاک شده است. جذب سرمایه مهم است ولی همه چیز نیست!! اینستاگرام ایده پردازان idehpardazan_ipe.ir@

u_6405219

u_6405219

2 هفته پیش
تجربه های بسیار مفید و کارگشا
كانال رسمی ایده پردازان
كانال رسمی ایده پردازان ممنونیم از دیدگاهتون