سخنان +18 مدیر عامل کاله در پخش زنده

1,120

طعم سه چیز تو دنیا فرق داره ! پنیر، شراب و زن ! مدیر عامل شرکت کاله شبکه یک (پخش زنده). قیافه علی ضیا

تازه شو
تازه شو 39 دنبال کننده