برگزاری روز امام حسین (ع) در نیویورک

232

در مراسم عزاداری و سینه زنی در خیابان های منهتن، آموزه های مکتب اباعبدالله حسین برای غربی ها روایت شد.

پارس تودی
پارس تودی 409 دنبال کننده