گفتگو با آقای الیاس اوماخانوف معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه

114

برنامه تلویزیونی سفیران به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی با سایر کشور ها در گفتگو با عالی ترین مقام کشور مورد نظر در ایران می پردازد. سفیران در دفتر خود سفیران، جایی که تا کنون کمتر دیده شده است در فضای صمیمانه به گفتگو می نشینند. این برنامه گفتگو با آقای الیاس اوماخانوف معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه تهیه کننده و مجری: عبداله عبدی