دکتر جمشید قزوینیان، رئیس اداره روابط‌عمومی و تبلیغات بانک دی

28

امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1