تاثیر تغذیه بر ناباروری

277

آیا تأثیر تغذیه بر ناباروری محدود به دوران بزرگسالی است؟ دکتر لادن گیاهی، متخصص تغذیه، به این پرسش پاسخ می دهند.