مصوبات صحن علنی 163 شورای شهرکرج

86
خبر البرز
خبر البرز 3 دنبال‌ کننده
86 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

یکشنبه سی و یکم شهریور یکصدو شصت و سومین جلسه پارلمان شهری کرج تشکیل شد و اعضای 13 نفره آن پس از بررسی لوایح پیشنهادی با برگزاری انتخابات اعضای مرکزپژوهش شورای شهر را برگزید. ایلیات یکی از اعضای شورا در باره مصوبات امروز شورا توضیحات بیشتری داده است:

خبر البرز
خبر البرز 3 دنبال کننده