چرا جنگ در خلیج فارس برای آمریکا ممکن نیست؟

192

مهدی خانعلی زاده کارشناس مسائل سیاسی معتقد است امریکا براساس ارزیابی های مشخص امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی امکان هم آوردی با ایران در منطقه خلیج فارس را ندارد. او در این ویدئو به چند مورد از این ارزیابی ها اشاره می کند.

حلقه وصل
حلقه وصل 142 دنبال کننده