قسمت12- آموزش 3dmax معماری (مبتدی تا پیشرفته) مدلسازی پنجره

84

در این قسمت به مدلسازی پنجره و قسمت های مختلف line پرداخته ایم.

مانکن - قسمت 13
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 52 دقیقه
مانکن - قسمت 13