نماهنگ مراسم آغازین فاز نخست 3 پروژه عمرانی در شهر جدید اندیشه - مرداد 1398

285

اختصاصی خبرشهر / امروز - شنبه - 19 مرداد 1398 - در شهر جدید اندیشه مراسم آغازین فاز نخست 3 پروژه عمرانی در شهر جدید اندیشه با حضور شهروندان و مدیران و مسئولین شهرستانی و شهری در فاز 5 اندیشه کلید خود که در ادامه بخشهایی از این مراسم را دنبال میکنیم.

خبر شهر
خبر شهر 72 دنبال کننده