برگزاری مراسم جشن سالانه فیلم کوتاه اصفهان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

627