فوتبال ناجوانمردانه راموس؛ صلاح جام جهانی را از دست داد

299

صحنه هایی از خشونت های بی اندازه راموس در فوتبال

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.9 هزار دنبال کننده