سیستان و بلوچستان؛ قاچاق سوخت یا تلاش برای بقا؟

2,522

سیستان و بلوچستان، استانی پهناور به اندازه کشور سوریه با قابلیتهای فراوان اقتصادی؛ اما سهم مردم این استان از منابع کشور، به تازگی گاز است و البته قاچاق سوخت!

نفت خبر
نفت خبر 37 دنبال کننده
آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی