رمزگشایی از کنسرتو ویولن استراوینسکی؛ اجرای «سرزنده» نوازنده یونانی …

118
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده

نوای ویولن «لئونیداس کاواکوس» یونانی رنگ خاص خودش را دارد. تکنیک او بی عیب و نقص است. از نظر او که بیش از ۲۰ سال است کنسرتو ویولن استراوینسکی را اجرا می کند، آهنگساز روس «به آینده موسیقی نظر دارد اما تمام انرژی و قدرت آثار گذشتگان را در این اثر گنجانده است.» …

دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده