شاعر و بازیگر نوستالوژیک در عصرجدید

19,387

نمایشی مفهومی و هنرمندانه با به‌کارگیری فناوری و یادی از دو شاعر و بازیگر نوستالوژیک!

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.4 هزار دنبال کننده