برگزاری سمینار وضعیت فعلی نسل پنجم شبکه ارتباطی (۵G) و ۶G در ایران و جهان

28

سی و هشتمین فروم ۵G با موضوع وضعیت فعلی نسل پنجم شبکه‌ ارتباطی ۵G در ایران و جهان و نگاهی به اهمیت ۶G در آینده نزدیک در روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 برگزار شد.

pvmedia
pvmedia 4 دنبال کننده