جشنواره پرواز بادبادک ها

239
ShahedHafthar
ShahedHafthar 0 دنبال‌ کننده

واژه ها کنار هم شعر می شوند قصه می شوند باد می وزد بادبادک خیال تو می رسد به دست ما واژه های تو یک کتاب نا نوشته را باز می کنند آسمان پر از بادبادک خیال می شود.

ShahedHafthar
ShahedHafthar 0 دنبال کننده