برگزاری کارگاه های آموزشی برای مددجویان ورامین

245

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های پیشگیری از کودک آزاری برای آموزش مادران، خودمراقبتی و بلوغ برای آموزش کودکان در شعبه پیشوای ورامین موسسه خیریه نیکوکاران شریف sharifngo.com