قسمت اول مستند سیاسی جمهور

471

دانلود قسمت ۱ مستند سیاسی جمهور؛ این مستند به روایت انتخابات های ریاست جمهوری در طول تاریخ انقلاب اسلامی از انتخاب بنی صدر تا کنون می پردازد.