بازدید سرزده آذری جهرمی از بازار موبایل

3,180

آذری جهرمی باز هم سرزده به بازار موبایل چارسو رفت و از نزدیک در جریان اوضاع این روزهای بازار موبایل قرار گرفت.