دومین گزارش اختصاصی علی حجوانی از TIFF2019 | برخورد نزدیک از شرق دور

923
آرت تاکس
آرت تاکس 2.4 هزاردنبال‌ کننده

اختصاصی آرت‌تاکس از فستیوال فیلم تورنتو: مرور آثاری که پیش از شروع جشنواره تورنتو به نمایش ٔدرآمده‌اند:« آثاری از شرق آسیا و اروپا

آرت تاکس
آرت تاکس 2.4 هزار دنبال کننده