گفتگو با آقای عضله آسیا و جهان

116

در حین برگزاری رقابت‌های بدنسازی و پرورش اندام حوزه شمال شرق استان تهران موفق شد با پیشکسوت بزرگ جناب آقای سید عظیمی که از دهه 40 مشغول ورزش بوده گفتگو کنم که خیلی جذاب حتما ببینید این گفتگوبرخی عناوین او :1347 باشگاهی مقام اول 1350 قهرمانی کشور در سنندج مقام اول1352 آقای آسیا در مالزی مقام سوم فیگور1355 قهرمانی آسیا مالزی مقام چهارم1356 قهرمانی آسیا هند مقام دوم1356 قهرمانی جهان فرانسه مقام دوازدهم1357 آسیایی سنگاپور مقام سوم1359 قهرمانی کشور کرمانشاه مقام اول 1379 انتخابی پیشکسوتان تهران مقام اول

IBBN
IBBN 101 دنبال کننده