نبرد ثور و کریتوس - دو خدا در برابر هم -کی قوی تره؟

858

اینبار اومدیم با یک ویدیو فوق العاده خفن نبرد دو خدا دو فرد که شباهت های زیادی در خط داستانی خود دارند و حالا که خدای جنگ به اسکاندیناوی رفته باید در نسخه بعدی منتظر این نبرد در بازی خدای جنگ هم باشیم.