راز gtav صفینه فضایی ویدو از خودمه

976
GAME OVER
GAME OVER 32 دنبال‌ کننده

این صفینه به این اشاره میکند میگوید که دولت امریکا با فضایی ها در ارتباط هست چون روی سفینه نوشتهfibکه راکستار ازکلمه اصلی fbi ان رابه fibتغییر داده البته این سفینه در جا های دیگر هم وجود دارد که در ویدو های دیگرم میگم برا دیدن این راز باید هوا بارانی باشد و هر ساعتی بود اگر نیامد ساعت رو سه بامداد بگذارید این صفینه برای اینکه غیب میشود چون باید سه کلید هست رو پیدا کنید که در معدن یا باید توی یه غار باشه البته درشست معلوم نیست کجاست امید وارم لذت برده باشید

GAME OVER
GAME OVER 32 دنبال کننده