کمپین روز جهانی کاهش سرعت

532
532 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد عضو کمیته ملی"روز جهانی کاهش سرعت" این رویداد بین المللی را گرامی می دارد.