گزارش سفر وزیر ارتباطات به استان کرمان

359

سفر استانی مهندس آذری جهرمی به استان کرمان دوم تیرماه 97