جنگ ۳۳ روزه؛ تلاشی ناکام برای حذف حزب الله

745

فرض طراحان جنگ ۳۳ روزه بر این بود که حزب الله در این جنگ به طور کامل نابود شده و یا حداقل با خلع سلاحش، تبدیل به یک گروه سیاسی و منزوی در لبنان خواهد شد اما چنین نشد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده