همایش اکسیژن

476

چگونه از مکانیزم‌های منطقی و احساسی برای تصمیم‌گیری استفاده کنیم؟ تهیه بلیت در سایت http://navayemehr.ir/concert/3547

حسین طاهری
حسین طاهری 124 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…