ترور مسلمانان

2,041
Iranyan
Iranyan 2 دنبال‌ کننده

ترور مسلمانان نیوزلندداخل دو مسجد منجربه کشته شدن 49نفرشد ،ترور مسلمانان واقعا دلخراش بود،ترور مسلمانان که باعث کشتار مردم از سن خرد سال تا میان سال شد

Iranyan
Iranyan 2 دنبال کننده