مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای امیر کمالی

89

مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای امیر کمالی دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس شهروز معنوی مدیرمسئول شمش آنلاین

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده