خندوانه-ادابازی-خوندن هومن گامنو و حرکات ژانگولر ارشا اقدسی!!!!

2,616

فقط اونجاهاش که ارشا بادش خالی میشد میرفت پشت صحنه خودشو باد میکرد میومد.خخخخخخخخخخخخخخخخ

زهره 1369
زهره 1369 53 دنبال کننده