آموزش دفاع شخصی 9

684

آموزش دفاع شخصی گرفتن مشت و ضربه زدن به حریف سن سی وارسته

افق پارسی
افق پارسی 20 دنبال کننده
قانون مورفی
%68
کارگردان: رامبد جوان مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
قانون مورفی