محرومیت روستای سیرکانه

416

روستای سیرکانه در بخش کاکاوند شرقی شهرستان نورآباد لرستان می باشد که از محرومیت های زیادی برخوردار می باشد. شاید این مستند گویای بخش اندکی از این محرومیت ها باشد. https://besazim.ir/home

alihajavi
alihajavi 1 دنبال کننده