پروژه برج های اداری سامان فراز - شرکت عمران آذرستان

595

پروژه برج های اداری سامان فراز کارفرما: بانک سامان پیمانکار و مجری: شرکت توسعه و عمران بهناد بنا مشاور: مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک مشاور همکار سازه: شرکت تدبیرساحل پارس مشاور همکار تاسیسات: شرکت انرژی پیمانکار تخصصی اجرای اسکلت: شرکت عمران آذرستان _________________ تاریخ شروع :۱۳۹۶ وسعت پروژه:۱۶۲۰۰۰مترمربع موقعیت پروژه: تهران