غلام ظرافت *تورکی قشقایی

6,488
رضا فعال پور
رضا فعال پور 497 دنبال‌ کننده

قشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقاییقشقایی

رضا فعال پور
رضا فعال پور 497 دنبال کننده