یک روز گرم و آفتابی با کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی

1,026

گزارش ویدئوی از برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و همچنین همایش راهنمایی و مشاوره تحصیلی برای خانواده های داوطلبین که برای اولین در کشور در حاشیه برگزاری کنکور با حضور خانوده های داوطلبین اجرا شد.

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...