باز قصه، در رعد تاک2

43

باز قصه، قصه، قصه یه قصه که درسه قصه‌ی آدمای جور و واجور توی دلاشون پر غصه و شور همت شون بلند همچو آفتاب اراده شون قوی مثال تیزاب جونم براتون بگه، خانوما... آقایون...