نحوه استفاده از نرم افزار انتخاب رشته دکتری هیوا

72
هیوا
هیوا 26 دنبال‌ کننده

داوطلبانی که در انتخاب رشته دکتری دانشگاه های سراسری شرکت کرده اند می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته دکتری سراسری شانس دعوت به مصاحبه شدن خود را در دوره های مختلف روزانه ، نوبت دوم ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مشاهده نمایند .

هیوا
هیوا 26 دنبال کننده