موقعیت جغرافیایی در هوشمند سازی شهرها تاثیر گذار است

9
ایرنا
ایرنا 2.2 هزار دنبال‌ کننده

محمد سعید، رئیس سازمان شهرهای منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در نشست تخصصی « شهرهای تاب‌آور و زیست‌پذیر برای همه» گفت: هدف از توسعه پایدار سازمان ملل، ایجاد شهرهای هوشمند است و موقعیت جغرافیایی در هوشمندسازی شهرها تاثیرگذار است.

ایرنا
ایرنا 2.2 هزار دنبال کننده